Feed Your Mind2023-07-05T10:56:41+02:00

Voedsel: vaart erachter

Ons voedselsysteem is over de datum. De wereldbevolking groeit explosief, en kan niet gevoed worden met business as usual

Stichting Feed Your Mind werkt aan een duurzame voedseltransitie. We combineren wetenschappelijk onderzoek met food design, en werken samen met bedrijven, instellingen en consumenten.

Voedselvraagstuk:

De wereld van voedselvoorziening is onderhevig aan grote veranderingen. Het inzicht in waar het tegen de achtergrond van globalisering aan schort neemt met de dag toe. Op het gebied van productie, distributie, gezondheid, verdeling en voorkomen van overschotten en communicatie rondom voeding is duidelijk dat forse verbeteringen mogelijk zijn. Constateren is evenwel niet hetzelfde als in gang zetten.

De stichting Feed Your Mind wil via fooddesign een actieve bijdrage leveren aan de transitie van de voedselvoorziening door het combineren van wetenschappelijk en ontwerpend onderzoek en implementatie van bevindingen in samenwerking met bedrijven, instellingen en consumenten.

Snackery Street

Ons voedselsysteem is over de datum.


De wereldbevolking groeit explosief, en kan niet gevoed worden met business as usual.

Stichting Feed Your Mind werkt daarom aan een duurzame voedseltransitie. Hierin werken we samen met bedrijven, instellingen en consumenten. We combineren wetenschappelijk onderzoek met food design, en dragen zo bij aan een radicale vernieuwing van het gehele voedselpalet.

Project: Snackery Street

Project Snackery Street is gericht op het positief beïnvloeden van het eetgedrag van jongeren. Dit doen we onder andere door slim ontworpen snacks. Deze snacks zijn vormgegeven op basis van wetenschappelijk vastgestelde factoren, zoals bijvoorbeeld de illusie dat je meer denkt te eten dan je daadwerkelijk doet. Hiermee wil Snackery Street op speelse en innovatieve wijze het ongezonde eet- en snackgedrag van jongeren positief beïnvloeden, en patronen duurzaam veranderen.

Het doel van Snackery Street is te onderzoeken hoe we die patronen positief kunnen beïnvloeden, op basis van van innovatieve en gezonde snacks. Gaan jongeren werkelijk minder of anders eten?

Deze vraag proberen we te beantwoorden terwijl de jongeren genieten van onze snacks. Ze worden tijdens het proeven geobserveerd en bevraagd. Het experiment levert nieuwe praktische inzichten op voor kansrijke innovaties binnen de voedselindustrie. Door wetenschappelijke kennis toe te passen in creatief fooddesign brengen we wetenschappelijke gedragsexperimenten in de praktijk.

Snackery Street laat daarmee zien dat een innovatieve combinatie van fooddesign en wetenschap kan leiden tot “consuminderen” en minder voedselverspilling. We zijn ervan overtuigd dat we het vraagstuk overgewicht onder jongeren kunnen aanpakken – maar dan moeten we wel samenwerken.

Klik hier om de website te bekijken van Snackery Street!

Wil je ook een bijdrage leveren aan Snackery Street en een gezond eetpatroon voor onze toekomstige generaties? Dit kan bijvoorbeeld met een financiële bijdrage, het delen van kennis, het mede ontwikkelen en/of produceren van innovatieve en verantwoorde snacks, een (festival) locatie ter beschikking stellen of op een andere manier.

Stuur een mailtje naar:
partner@feedyourmind.nl
of bel met Katja Gruijters (creatief directeur) 06 24553580
of Pleuni Timmermans (projectmanager) 06 52258782 

Doe je mee? Sluit je aan, doneer, of stel een vraag.  

Neem contact op

Missie:

Zoals het nu gaat, kan het niet langer. De hele voedselketen – van productie tot transport, van verpakking tot afvalverwerking – moet radicaal veranderen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. 

Feed Your Mind ontwikkelt innovatieve ontwerpen voor eten en de manier waarop we eten. We zetten samenwerkingen op tussen de creatieve sector, de wetenschap, en alle stakeholders uit de voedselketen. 

Feed Your Mind richt zich op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:

#3
Good health & well-being

#12

Responsible consumption & production#17
Partnerships for the goals

LEES HIER MEER OVER SDG’S

Projecten

Feed Your Mind draagt bij aan een gezond en duurzaam voedselsysteem. 

Omdat we design met wetenschappelijk onderzoek combineren, komen we tot innovatieve én toepasbare inzichten. Daarmee brengen we de voedselketen in balans. Want lekker, voedzaam eten dat minder afval produceert is het eten van de toekomst.

Partners

  • Masterstudenten Nutrition and Health en studenten Diëtetiek van Wageningen University & Research
  • Chef: Ralph Geerts
  • Pleuni Doet, event management en productie
  • Ed van Hinte, schrijver en designonderzoeker
  • Marieke Laméris, Proeflab Wageningen, communicatie en locatie
  • Trainees Studio Katja Gruijters
  • Multitude, ontwerp huisstijl en realisatie middelen
  • Fotograaf Jonas de Witte
  • Boels

Bestuur & organisatie Stichting Feed Your Mind

Stichting Feed Your Mind is opgericht door fooddesigner Katja Gruijters en Ed van Hinte.

Bestuur

Voorzitter:

Liesbeth Zandstra

Lid:

Jeff van Dijk

Lid:

Rick Schifferstein

Lid:

Ronald Lewerissa

Uitvoeringsorganisatie Feed Your Mind

Directeur:

Katja Gruijters

Samenwerkingspartners:


Ed van Hinte (Redactie, Design)
Multitude (Design)
Maarten Broedelet (Foodservice)

Interesse om aan te sluiten? Financieel bij te dragen? Persvragen? Algemene vragen?

Neem contact op