Feed Your Mind2020-02-03T07:09:53+00:00

Voedselvraagstuk:

De wereld van voedselvoorziening is onderhevig aan grote veranderingen. Het inzicht in waar het tegen de achtergrond van globalisering aan schort neemt met de dag toe. Op het gebied van productie, distributie, gezondheid, verdeling en voorkomen van overschotten en communicatie rondom voeding is duidelijk dat forse verbeteringen mogelijk zijn. Constateren is evenwel niet hetzelfde als in gang zetten.

De stichting Feed Your Mind wil via fooddesign een actieve bijdrage leveren aan de transitie van de voedselvoorziening door het combineren van wetenschappelijk en ontwerpend onderzoek en implementatie van bevindingen in samenwerking met bedrijven, instellingen en consumenten.

Voedselvraagstuk:

De wereld van voedselvoorziening is onderhevig aan grote veranderingen. Het inzicht in waar het tegen de achtergrond van globalisering aan schort neemt met de dag toe. Op het gebied van productie, distributie, gezondheid, verdeling en voorkomen van overschotten en communicatie rondom voeding is duidelijk dat forse verbeteringen mogelijk zijn. Constateren is evenwel niet hetzelfde als in gang zetten.

De stichting Feed Your Mind wil via fooddesign een actieve bijdrage leveren aan de transitie van de voedselvoorziening door het combineren van wetenschappelijk en ontwerpend onderzoek en implementatie van bevindingen in samenwerking met bedrijven, instellingen en consumenten.

Interesse om aan te sluiten? Financieel bij te dragen? Persvragen? Algemene vragen?

Neem contact op

Missie:

De missie van stichting Feed Your Mind laat zich omschrijven als het bevorderen van publieke bewustwording van ons voedingssysteem en het bewerkstelligen van een positieve verandering van ons eetgedrag, gezien tegen de achtergrond van handel, verpakking, transport, reclame, horeca, productie, afvalverwerking, regulering en informatievoorziening, kortom de hele voedselketen. De stichting onderkent de samenhang tussen eetgedrag en alle gedrag dat dit ondersteunt, tot en met de ober en het aanbod in de supermarkt.

Feed Your Mind wil met name een bijdrage leveren aan drie van de 17 sustainable development goals  (SDG’s) van de Verenigde Naties,

Nr. 3:

good health and well-being

Nr. 12:

responsible consumption & production

Nr. 17:

partnerships for the goals.

Innovatieve, creatieve ontwerpen voor het voedsel, voedselverwerking en de eetomgeving dragen hieraan bij. De stichting wil dit doen door het aangaan van vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen de creatieve sector, de wetenschap en alle stakeholders uit de voedselketen.

17 sustainable development goals

Projecten

De Stichting Feed Your Mind organiseert en presenteert projecten die op een positieve wijze bijdragen aan een beter, gezonder en duurzamer voedselsysteem. Zij doet dat door gebruik te maken van een unieke hoogwaardige combinatie van creatief kunstenaarschap op het gebied van fooddesign en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van eetgedrag.

De Stichting wil met deze unieke combinatie partners in de samenleving inspireren om tot innovatieve creatieve direct toepasbare oplossingen te komen om tot een betere balans in de voedselketen te komen: lekker, voedzaam en met een minimale hoeveelheid afval.

1e Project: onderzoeksrestaurant “All You Can Eat Enough” November 2018

Op 8 en 9 november organiseert de Stichting een pop-up restaurant voor 100 personen op de locatie Proeflab in Wageningen. Expertise van Fooddesign, wetenschap, research, gastronomie, event management en inrichting komen hierbij samen.

In het project combineert Food designer Katja Gruijters de expertise van haar studio in de Steeg (GLD) met kennis uit de voedingswetenschap en eetgedrag van prof. dr. ir. Kees de Graaf (Sensory Science and Eating Behaviour), voorzitter van de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research.

Bekijk het project

Partners onderzoeksrestaurant 2018:

Het onderzoeksrestaurant is financieel mede mogelijk gemaakt door Gemeente Ede en de provincie Gelderland. De missie en projecten van Feed Your Mind dragen bij aan bij ambities en beleid van Ede en Gelderland als het gaat om investeren in een innovatieve top-regio op gebied van Agro-Food. Het project versterkt het voedselbeleid van Ede dat inzet op gezonde voeding voor iedereen en de gezamenlijke inzet van Ede en Gelderland om het World Food Center te realiseren. Daarnaast ontvangt het eerste project financiële bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, betalende gasten aan het onderzoeksrestaurant en vele in-kind bijdragen van onderstaande partners die dit eerste project ondersteunen:

Partners

  • Masterstudenten Nutrition and Health en studenten Diëtetiek van Wageningen University & Research
  • Chef: Ralph Geerts
  • Pleuni Doet, event management en productie
  • Ed van Hinte, schrijver en designonderzoeker
  • Marieke Laméris, Proeflab Wageningen, communicatie en locatie
  • Trainees Studio Katja Gruijters
  • Multitude, ontwerp huisstijl en realisatie middelen
  • Fotograaf Jonas de Witte
  • Boels

Vervolgproject 2019

Feed Your Mind wil in vervolg op het eerste onderzoeksrestaurant in 2019 een grotere editie van het All You Can Eat Enough restaurant organiseren voor 1.000 personen. Zodanig dat er veel meer data wordt verzameld en meerdere samenwerkingen zijn ontstaan met partners uit de gehele voedselketen die de missie van Feed Your Mind onderschrijven. Feed Your Mind heeft haar oog laten vallen op het World Food Center terrein als mogelijke locatie.

Neem contact op

Bestuur & organisatie Stichting Feed Your Mind

Stichting Feed Your Mind is opgericht door fooddesigner Katja Gruijters en Ed van Hinte.

Bestuur

Voorzitter:

Kees de Graaf

Secretaris:

Rita van Hattum

Penningmeester:

Tom Schreuders

Lid:

Ingeborg de Roode

Lid:

Helen Meijer

Uitvoeringsorganisatie Feed Your Mind

Directeur:

Katja Gruijters

Samenwerkingspartners:

Randy Topp (zakelijk directeur a.i.)
Ed van Hinte
Marieke Laméris (Proeflab Wageningen)
Pleuni Timmermans (Pleuni Doet)

Interesse om aan te sluiten? Financieel bij te dragen? Persvragen? Algemene vragen?

Neem contact op